top of page
GFFMC 1016 WING GUNDAM ZERO EW 月夜版 XL 展示箱

GFFMC 1016 WING GUNDAM ZERO EW 月夜版 XL 展示箱

HK$799.00價格

 

 • LED燈

  頂:冰藍+白 /背:白/底:白

 • 配送方法

  自提樂自提/快件到付

 • 印刷

  前雕刻+背+底噴繪

 • 注意事項

  本產品不包括圖中玩具

 • 內尺吋

  42x38x38cm

 • 外尺吋

  [設計]  43.6 x 39.6 x 39.6 cm

  [進階] 43.6 x   41   x 40.6 cm

  [極緻] 43.6 x   41   x 42.6 cm

產品網頁: Stores Product Widget
bottom of page